Alfa Commandos
T í m o v ý  c h a t .

Prihlásenie a výber miestnosti

Vyber si miestnosť:
NázovModerátorOnlineKlúčPre členov
Inštruktážna miestnosť Dragoo0 Áno
Verejná miestnosť 1 Dragoo0
Verejná miestnosť 2 Dragoo0

Zadaj prihlasovacie údaje:
Nick:
Klúč miestnosti:
Heslo člena tímu:
Farba:
Riadenie chatu:
JavaScript MetaTagy


Heslo zadávajú IBA členovia tímu!

alfacommandos.wz.cz © 2004 - 2006 Dragoo
Powered by www.webzdarma.cz & smarty template engine